Money is the Big Issue

posted on 07 Apr 2011 18:26 by ichino in -ichino-
เฮ้ออออ มีแต่เรื่องเงินๆๆๆ
เงินเดือนเยอะ แต่หนี้เยอะกว่าเงินเดือน แล้วจะเอาที่ไหนมาจ่ายหนี้
เหนื่อยโคตร
ค่าบ้านจะหมดเดือนสิงหานี้ ค่ารถจะหมดเดือนตุลานี้ สู้อีกนิดน่าจะดีขึ้น
อยากจะขี้ออกมาเป็นเงินจริงๆ ให้ตายเถอะ